Tag: فیلتر کردن آب

تصفیه آب/فیلتر شنی /سند فیلتر

فیلتر شنی

 فیلتر شنی یکی از اولین سیستمهای تصفیه فیزیکی آب گذراندن آب از بین لایه های شن و ماسه می باشد. فیلتر های شنی به دو بخش ثقلی و تحت فشار تقسیم می شوند.

امروزه بدلیل کمبود زمین و موقعیت مکانی،از فیلتر های شنی تحت فشار استفاده می شود.امروزه در فیلتر های شنی از سیلیس یا دیاتومه استفاده می شود.

فيلتراسيونFiltration  Unit                                                                                    

 فيلترهای گراويتی (فیلتر شنی )

این فیلتر (فیلتر شنی ) برای حذف مواد معدنی و آلی که بصورت مواد معلق در آب وجود دارد استفاده مي شود ، عموما” در تصفيه خانه های بزرگ و در چارچوب نقشه تصفيه خانه محاسبه و از مخازن بتونی ساخته و ايجاد مي گردد.

فيلترهای تحت فشار (فیلتر شنی)

فیلتر شنی تحت فشار برای حذف مواد معلق ، تيرگی ، آهن ، منگنز ، رنگ ، بو و مزه نامطبوع موجود به کار مي رود و خود در دو نوع افقی و قائم ساخته  مي شوند .

در ساخت فيلترهای فشاری ، علاوه بر محاسبات انجام شده توسط متخصصين، از طراحی و تجربيات کشورهای اروپايي  نيز کمک گرفته شده و علاوه بر جداول موجود، اين شرکت قادر است فيلترهايي با ظرفيت های بيشتر برای تصفيه خانه های بزرگ شهری ، توليد و نصب و راه اندازی نمايد.

در فيلترهای تحت فشار( فیلتر های شنی تحت فشار) نسبت به هدف تصفيه و با توجه به اجسامی که بايستی از آب  جدا شود ممکن است از سيليس مخصوص تصفيه آب ، کلسيت ، کربن اکتيو استفاده شود.                                 جدول فیلتر شنی در ادامه صفحه قابل مشاهده می باشد ادامه‌ی مطلب