***  تصفیه آب و فاضلاب ***

به وب سایت شرکت مهندسی پارس محیط پالا،مجری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب خوش آمدید.

 

شرکت پارس محیط پالا در سال ١٣٨٤ با هدف اجراء کلیه پروژه های آب و فاضلابی کشور تشکيل گرديد. مديران اين شرکت با سوابق بيش از ١٠ سال خود افتخار دارند تا بتوانند در پروژه های تصفيه خانه های آب و فاضلاب شرکت نمایند . به منظور جلوگيری از بروز آلودگيهای زيست محيطی توسط آلاينده های مخاطره آميز ، واحد پژوهش اين شرکت در زمينه سيستمهای تصفيه آب و فاضلاب مجهز به اطلاعات به روز دنيا وتکنولوژیهای مدرن   گردید.  

  اين شرکت آمادگی خود را در زمينه طراحی ، ساخت و نصب کليه تجهيزات مرتبط با سيويل و تجهيزات تصفيه خانه های آب و فاضلاب ، اجراء شبکه های جمع آوری ،انتقال و کليه خدمات Piping  بصورت PC, EPC, Turnkey با تکنولوژيهای روز دنيا ،طبق استانداردهای مربوطه اعلام    می نمايد.

پارس محیط پالا