تصفیه  فاضلاب

به روش فرایند اکسیداسیون  پیشرفته

AOP

Advanced Oxidation Process
یکی دیگر از فرایند های  پیشرفته تصفیه فاضلاب ،استفاده از سیستم های اکسیداسیون می باشد.
در این روش از  گونه هایی از ترکیبات اکسیژن برای حذف آلودگی فاضلاب استفاده می گردد.روش اکسیداسیونAOP ،یکی از پیشرفته ترین روشهای تصفیه فاضلاب بشمار می رود.در این روش اکسیژن خالص وازن در مقاطع مختلف در فاضلاب تزریق شده و با خاصیت اکسید کنندگی قوی سبب از
بین رفتن BOD  فاضلاب می گردد. روش AOP اکسیداسیون فاضلاب برای فاضلاب های قوی با بار آلودگی بالا بعنوان یکی از مکمل های فرایند تصفیه بشمار می رود. اکسیداسیون فاضلابAOP میتواند بصورت تزریق مستقیم ازن و اکسیژن باشد و هم می تواند بصورت الکترود ها ( پیل شیمیایی ) استفاده شده و عمل نماید. اکسیداسون فاضلاب AOP امروزه بعنوان پیشرفته ترین تصفیه فاضلاب و یا مکمل تصفیه فاضلاب بشمار میرود.
در ذیل به برخی از مقالات در خصوص فرایند AOP اشاره ی گردد.
جهت دانلود مقالاتف بر روی آنها کلیک نمایید
1- Advanced Oxidation Process
2AN OVERVIEW OF THE INTEGRATION OF ADVANCED OXIDATION

تلفن تماس:

026-34707042

09356058552
https://www.cash-buyers.net/florida/cash-buyers-for-houses-orlando-fl/ offers a seamless experience for those looking to sell their homes for cash.
کلمات مرتبط:

تصفیه فاضلاب،تصفیه پیشرفته فاضلاب،تصفیه پیشرفته فاضلاب کرج،تصفیه پیشرفته فاضلاب تهران،تصفیه پیشرفته فاضلاب اصفهان،تصفیه پیشرفته فاضلاب سمنان،تصفیه پیشرفته فاضلاب شیراز،تصفیه پیشرفته فاضلاب سنندج،تصفیه پیشرفته فاضلاب کرمان،تصفیه پیشرفته فاضلاب مشهد،تصفیه پیشرفته فاضلاب اهواز