پکينگ های رشد چسبيده                       

      Attached Growth Packing ( MEDIA )

در صنايع تصفيه فاضلاب پروسه های مختلفی به کار مي رود .

يکی از اين پروسه ها سيستم تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال از نوع رشد چسبيده مي باشد . در اين روش به منظور کاهش بار آلودگی ، کاهش حجم مخازن و محصور کردن ميکرو ارگانيزمها ازمواد پرکننده استفاده مي نمايند.اين مواد مي تواند ، سنگهای آذرين متخلخل ، قلوه سنگ ، مواد پلاستيکی ، پی.وی.سی ، پلی اتيلن و يا پلی پروپيلن باشد . با بکار بردن اين مواد بستر مناسبی برای رشد و تکثير ميکروارگانيزمهای موجود در فاضلاب به وجود می آيد. امروزه طرح های مختلفی ازاين مواد موجود بوده که با توجه به جريان رو به بالای فاضلاب در مخازن ، ميکروارگانيزمها از مواد غذايي فاضلاب تغذيه نموده بدون آنکه با جريان فاضلاب بالا و پايين  روند.

تلفن تماس:

026-34707042

09356058552

کلمات مرتبط:

پکینگ مدیا،پکینگ پی وی سی،مدیا پی وی سی،پکینگ مدیا ثابت،پکینگ مدیا متحرک،مووینگ مدیا،پکینگ مدیا کرج،پکینگ مدیا تهران،پکینگ مدیا بومهن،پکینگ مدیا اصفهان،پکینگ مدیا قزوین،پکینگ مدیا اراک،پکینگ مدیا اهواز،پکینگ مدیا شیراز،پکینگ مدیا سمنان،پکینگ مدیا سنندج،پکینگ مدیا ساوه،پکینگ مدیا مشهد

All 1xbet promotional code offers come together with very important terms and conditions that are crucial for redeeming them. We have listed some of the most important ones for taking advantage of the promo code 1xbet welcome offer below. However, make sure to visit the brand’s website and find all the T&Cs there.Yes 1xbet is legal in India though, we have to say that both betting and gambling are illegal in this country. However, online betting is not regulated by law. For this reason, many offshore operators offer their services to Indian players. So just use the 1xbet code for registration and start betting.