چربیگیر یا چربیگیری در فاضلاب

چربی گیر (جدا کننده های ثقلی )از نوع API

API

 American Petroleume Institute

جدا كننده‌هاي ثقلي ( چربی گیر های ثقلی ) معمولاً براي زدودن و حذف روغن، گريس و نفت بصورت آزاد و غير امولسيون بكار مي‌روند. از نظر تئوري فرآيند جداسازي در چربی گیر های  ثقلي بوسيله قانون استوكس در غياب جريان توربولانسي و جريانهاي گردشي پيش‌بيني مي‌شود. بنابراين در عمل راندمان جدا كننده ثقلي بستگي به طراحي دقيق هيدروليك جدا كننده و زمان ماند پساب دارد.

چربی گیر های (جدا كننده‌هاي )ثقلي عمدتاً به دو دسته API [1] و CPI [2]تقسيم بندي مي‌شوند.

سيستم چربی گیر  API در واقع يك جدا كننده روغن از آب مي‌باشد كه تحت استانداردهاي API طراحي شده باشد. اين سيستم بطور وسيعي در تصفيه خانه‌ها و بسياري از واحدهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي طراحي مخازن دايره‌اي و مستطيلي استانداردهايي وجود دارد ولي در عمل واحدهاي مستطيل شكل سازگاري بيشتري داشته و به ميزان وسيعتري بكار مي‌روند. اغلب واحدها بنا به دلايل متعددي بطور محافظه كارانه طراحي مي‌شوند.

در اين واحدها( چربی گیر ها ) علاوه بر حذف روغن و چربي، ذرات جامدي نظير پيچ و مهره، ورقه‌هاي پلاستيكي، قطعات بزرگتر فلزي و غيره كه غالباً در فاضلابروها ملاحظه مي‌شوند بوسيله جدا كننده‌ها حذف مي‌شوند. در نتيجه در اين نوع جدا كننده‌ها ( چربی گیر ها )به لجن روبهاي قويتري نياز خواهيم داشت.

 طراحي انواع مختلف جدا كننده‌هاي آب- روغن  ( چربی گیر ها )بر اساس اختلاف دانسيته استوار مي‌باشد. قابليت و توانايي جدا كننده در بهبود بخشيدن به عملكرد جداسازي روغن از پساب تابع عوامل متعددي مي‌باشد كه عبارتند از:

– نوع و حالت روغن و چربي در جريان پساب

– خواص جريان حاصل

– طراحي و اندازه واحد

– زمان ماند پساب

رابطه اصلي حذف روغن در اينگونه واحدها همانند واحدهاي ته نشيني بوده و به قرار زير مي‌باشد:

(2-1)

در اين فرمول:

Vr= سرعت صعود (بر حسب Cm/Sec)

= دانسيته آب

= دانسيته روغن

= ويسكوزيته ديناميكي يا مطلق آب

d= قطر ذرات (برحسب cm)

g= ثابت ثقل (cm/Sec2 981)

اين رابطه براي همه چربی گیر های ثقلي روغن از آب بكار مي‌رود. همانند ته نشيني فرمول (2-1) بر مبناي قانون استوكس (Stokes’ Law) استوار بوده و براي اعداد رينولدز كمتر از يك صادق است. همچنين بايد توجه داشت كه اين فرمول فقط براي  روغن آزاد مي‌تواند بكار رود و براي روغنهاي امولسيوني قابل استفاده نمي‌باشد.

چربی گیر ها از نوع API و CPI براي حذف و كاهش روغنهاي امولسيون طراحي نمي‌شوند بلكه فقط براي روغنهاي آزاد مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

اندازه استاندارد قطر ذرات روغن براي حذف روغن 150 ميكرون مي‌باشد.

تلفن تماس:

026-34707042

09356058552

کلمات مرتبط:

چربی گیر،قیمت چربی گیر،چربی گیر فاضلاب،چربی گیر فایبر گلاس،پربی گیر پلی اتیلن،جربی گیر کرج،چربی گیر تهران ،جربی گیر زنجان،چربی گیر قزوین،چربی گیر بومهن،چربی گیر اهواز،چربی گیر عسلویه،چربی گیر شیراز،چربی گیر اراک،چربی گیر سمنان