ایمهاف تانک

ایمهاف تانک ،اصلاح شده سیستم سپتیک با راندمان بالا تر از 45 درصد.

ایمهاف تانک
ایمهاف تانک

سيستم راكتوربيولوژيكي بي هوازي ايمهاف

يکی ديگر از سيستمهای بيهوازی ، سيستم ايمهاف ميباشد .

در اين سيستم سعی بر اين شده تا ضعف های سيستم سپتيک برطرف گردد. به همين منظور يک تانک با چند مرحله ته نشينی طراحی شده ، تا فاضلاب بتواند زمان بيشتری نسبت به تخمير و کاهش آلودکی را طی نمايد، يکی از نقاط ضعف سيستم  ایمهاف شرايط نگهداری و فضای زياد احداث ميیاشد.

ایمهاف تانک دستگاهي است سر بسته که از بخش هاي مختلفي تشکيل شده است . هر قسمت در تصفيه فاضلاب نقش ويژه اي دارد .در مجموع به صورت يک تصفيه خانه تک واحدي است که در آن عمل تصفيه به دو روش فيزيکي و بيولوژيکي در مدت زمان معين  انجام مي گردد.

 در ايمهاف تانک ،به سبب نبودن هوا ،باکتري هاي بي هوازي عناصر عالي شروع به فعاليت کرده و فاضلاب را تجزيه و تخمير مي کند .  در اين فعل و انفعالات ، فضولات تبديل به نيترات ها , نيتريت ها , سولفيت ها , سولفات ها, اندريد کربنيک , گازکربنيک , آمونياک , متان و آب مي گردد.

  گازمتان به نوبه خود در اين فرايند ضمن تجزيه بخشي از ميكروب ها و باكتري هاي مضر موجب كاهش قابل توجه بار ميكروبي فاضلاب مي گردد. و نهایتا آبي که از آن خارج مي گردد با بار آلودگي بسيار کم قابل استفاده مصارف کشاورزي است.

    ایمهاف تانک مخزنی ايست بسته كه از 17 قطعه و بخش هاي مختلف تشكيل گرديده و هر قسمت در تصفيه فاضلاب حاصله نقش ويژه اي ايفا نموده

تصفيه ايمهاف تانك بجاي تصفيه فاضلاب شهري (سامانه اگو) در كشور چين

ایمهاف تانک نه تنها يك جداكننده آلودگي است بلكه دستگاهي كوچك براي تصفيه فرعي است.

 تجربيات مكرر روي فاضلاب نشان داد ميزان جداسازي ياخته هاي آلوده9/99 درصد است كه حدود 77 درصد از آن مربوط به باكتري هاي آلوده روده بزرگ است. ميزان جداسازي مولفه‌ هاي بنياني از قبيل:

 COD, BOD, SS, TS و كروما به ترتيب 6/95، 3/98 ،2/98،9/93 و 6/93 مي باشد.

 تمامي مقادير جداسازي شده به استانداردهاي بهداشتي GB7959-87  مربوط به كود كشاورزي بي ضرر دست يافته و همچنين به سطح اوليه استانداردهاي GB8978-88  براي تخليه مخلوط فاضلاب دست يافته است.

 خصوصيات فني پیش تصفيه ايمهاف تانك

 پیش تصفيه ايمهاف تانك شامل يك استخر پيش تصفيه و يك استخر پس از تصفيه مي‌باشد. استخر پيش تصفيه به دو مرحله اصلي و فرعي تقسيم مي‌شود كه هر دو شامل مخازن تصفيه بي‌هوازي مي‌باشند. تفاوت اين دو مخزن در لوله هاي pvc  است كه در مخزن فرعي اين لوله ها ثابت هستند و فضاي بين هر كدام 200 سانتي متر است تا به صورت بسته بندي نرم تغذيه شوند.

 استخر پس  تصفيه براي صافي نمودن به كار مي‌رود. نسبت ابعادي استخر اصلي، استخر فرعي و استخر فليتر سازي 4 به 3 به3 مي‌باشد. عامل در نظر گرفته شده جهت تعيين ابعاد براي هر 5/0 تا 7/0 مترمكعب است.

در فاضلاب انساني و فاضلاب ناشي از شست و شوي خانگي چگالي مولفه‌هاي بنياني، باكتريهاي مختلف و ياخته هاي آلوده به نسبت كم مي‌باشد. تنها زمانيكه ابعاد تصفيه كننده  ایمهاف توسط HRT  ( زمان نگهداري هيدروليكي ) و مداومت تخليه بيومس تعيين مي شود مولفه هاي بنياني مي توانند كاهش يابند و تمام انواع باكتريها و ياخته هاي آلوده كشته شوند.

ايمهاف تانك

1- مزاياي فني و تكنولوژي پیش تصفیه ایمهاف :

 1-1-عدم نياز به عمليات گسترده ساختماني ،تاسيساتي،برق،اپراتور وغيره

1-2-امكان استقرار سامانه در مناطق كاملا غرقابي

1-3-قابليت اجرا در مدت زمان محدود و شرايط آب وهواي بحراني

2-مزاياي زيست محيط پیش تصفیه ایمهاف :

2-1عدم نياز به زمين اختصاصي و قابليت اجرا در مناطق پيراموني هرمجموعه و تخصص عرصه به فضاي سبز

2-2-حفظ منظر وعدم مزاحمت وانتشار بو ، حشرات وغيره به جهت دفن در عمق خاك

2-3-جلوگيري از اختلال فاضلاب و آب هاي زير زميني به هنگام بالا آمدن سطح آب هاي زير زميني

3– مزاياي اقتصادي پیش تصفیه ایمهاف :

3-1- صرفه جوئي در هزينه هاي نگهداري ، مراقبت ، تعمير وعمر بالاي سامانه در قياس با ديگر روش هاي ديگر

3-2- قابليت اجرا در بلوك ها و كلني هاي پراكنده وعدم نياز به اجراي سيستم اگو و صرفه جوئي قابل توجه در هزينه وحفاري وتخريب ساختماني

3-3- امكان بهره برداري از گاز متان حاصله در ‎آينده وپساب مربوطه در فضاي سبز هر بلوك .

 

Azərbaycan onlayn kazinoların siyahısı Azərbaycanın ən yaxşı onlayn kazinolarının reytinqi Azərbaycan onlayn kazinolarının reytinqi