تصفیه فاضلاب صنعتی
industrial waste water

تصفیه فاضلاب صنعتی

INDUSTRIAL WASTE WATER TREATMENT 

تصفیه فاضلاب عمدتا به دو دسته تقسیم میشوند:

1- تصفیه فاضلاب بهداشتی      2- تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی از آنجایی مورد توجه قرار می گیرد که آلایندگی بیشتری نسبت به فاضلاب های بهداشتی ( انسانی ) دارا می باشد.

با توجه با تولید فاضلاب مختلف در صنایع مختلف ، به  فاضلاب های صنعتی ، فاضلاب های سنگین یا قوی نیر گفته میشود.

معمولا آلودگی COD در اینگونه فاضلاب ها بیشتر از BOD  بوده و بسته به صنایع مختلف از 1000 میلی گرم در لیتر تا 100.000 میلی گرم در لیتر نیز ممکن است دیده شود.برای اینگونه فاضلاب ها می بایست از روش های گوناگونی استفاده نمود.در ذیل روشهای مختلف تصفیه فاضلاب صنعتی به طور اختصار شرح داده می شود.

بهترین روشها استفاده توامان بی هوازی و هوازی برای سیستم های بیولوژیک و استفاده از سیستم های شیمیایی پیشرفته  می باشد.سیستم های بی هوازی:UAFB  , UASB , UABR . سپتیک

سیستم های تصفیه هوازی تکمیلی : EAAS  , IFAS ,USBF , SBR ,MBR

روش های شیمیایی پیشرفته :       AOP  , EC PROCESS ,

تصفیه فاضلاب های صنعتی بدلیل حجم بالای بار آلی می بایست با بهترین شرایط تصفیه شده تا از ورود بار آلی زیاد ، مواد فلزی خطرناک  و … به داخل خاک و یا منابع پذیرنده آبهای زیر زمینی جلوگیری گردد.

تلفن تماس:
026034707042
09356058552
کلمات مرتبط :
تصفیه فاضلاب صنعتی،پکیج صنعتی،پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی،تصفیه بیولوژیکی،تصفیه فاضلاب صنعتی کرج،تصفیه فاضلاب صنعتی تهران،تصفیه فاضلاب صنعتی اصفهان،تصفیه فاضلاب صنعتی کرمان،تصفیه فاضلاب صنعتی اهواز،تصفیه فاضلاب صنعتی بوشهر،تصفیه فاضلاب صنعتی سمنان،تصفیه فاضلاب صنعتی یزد،تصفیه فاضلاب صنعتی سنندج

 

We offer a diverse selection of captivating escorts, poised to elevate your time with scorching hot escorts in Napoli into an unforgettable experience. Whether you yearn for a delightful dinner companion, a thrilling exploration of the city by night, or intimate moments in private, our escorts are devoted to fulfilling your every desire. Radiating breathtaking beauty, intellect, and captivating personalities, these ladies epitomize the perfect companions for any occasion. Do not delay – secure your booking now and embark on an exciting adventure!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *