تصفیه آب-اسمز معکوس  R.O

یکی از سیستمهای تصفیه مدرن آب در جوامع امروزی سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس (آب شیرین کن ) می باشد.

آب شيرين کن ( تصفیه آب ) به روش اسمز معکوس

 Water Treatment Plant With Reverse Osmosis ( R.O)

يکی از روشهای مدرن در صنعت تصفيه آب و حذف ريز المانهای موجود در آب که به هيچ روشی حذف نشده و يا با هزينه بسيار بالای روشهای شيميايي حذف مي گردند ، روش اسمز معکوس (آب شیرین کن RO )مي باشد . اسمز معکوس (آب شیرین کن RO ) يک فرايند فيزيکی است که مي توان از محلولی ( حلال + ناخالص ) به کمک يک غشاء نيمه تراوا ، حلال تقريبا” خالص تهيه کرد . اسمز معکوس (آب شیرین کن RO ) مي تواند ٩٩% مواد معدنی حل شده ، ٩٧% مواد آلی کلوئيدی آب را حذف کند . با روش اسمز معکوس (آب شیرین کن RO )  ميتوان TDS  آب خام را تا ٩٩% کاهش داد در عمل کاهش TDS  تا ٩٥% طبيعی است ، حذف باکتريها ، ويروسها و ديگر ميکرو ارگانيسمها با روش اسمز معکوس (آب شیرین کن RO )  صد در صد امکان پذير است .

مزايای سيستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس (آب شیرین کن RO ) :

       ١-  مقرون به صرفه بودن سيستم نسبت به روشهای ديگر

 ٢ – پايين بودن مصرف انرژی در مقايسه با روشهای ديگر تصفيه آب

 ٣ – امکان استفاده مداوم بدون نياز به استراحت و يا نگهداری خاص

 ٤ – سهولت کار با دستگاه و کاهش هزينه های تعميرات و نگهداری

 ٥ – عدم عبور ميکرو ارگانيزمها موجود در آب از غشای نيمه تراوا مانند  باکتری ها ، ويروس ها، آميبها و …

 ٦ – امکان بازگرداندن آب غليظ به محيط زيست و يا استفاده مجدد از آب در دستگاه

سيستم های آب شيرين کن صنعتی ( RO )با توجه به کليه پارامتر های آب به شرح ذيل طراحی مي گردند.

TDS :  کل جامدات محلول در آب

TSS :  کل جامدات معــلق در  آب

PH :    خاصيت اسيديته و قليائيت آب

Q :       دبی جريان آب

تلفن تماس:

026-34707042

09356058552

کلمات مرتبط:

آب شیرین کن،اسمز معکوس،ممبران،وسل،دوزینگ پمپ،پرشر وسل،آب شیرین کن صنعتی،آّ شیرین کن خانگی،تصفیه آب صنعتی،تصفیه آب خانگی،فلومتر پانلی،تصفیه آب کرج،تصفیه آب تهران،تصفیه آب اصفهان،تصفیه آب بومهن،تصفیه آب مشهد،تصفیه آب شیراز،تصفیه آب اهواز،تصفیه آب کرمان،تصفیه آب سنندج،تصفیه آب اراک،تصفیه آب بوشهر