تصفیه آب

سیستمهای تصفیه آب شامل: 1-  پیش تصفیه آب{ فیزیکی  (CARBON ACTIV, UF.MF.NF.SAND FILTER) و شیمیاییی} 2-  تصفیه آب: روش شیمیایی قدیمی  ( پولساتور ،  اکسیلاتور .  دیسکهای هوادهی و …… ) 3-  تصفیه آب به روش  پیشرفته           {R.O   ,  M.E (آب شیرین کن Read More