آشغالگیری/آشغالگیر

آشغالگيرهاو آشغالگیری/SCREENS   آشغالگيري يکی از فرايند های تصفيه فيزيکی مي باشد . در اين فرايند عمل حذف و جداسازی: مواد جامد و شناور با قطر هايي بيش از0.5 سانتی متر صورت مي پذيرد. بنا به ميزان آب و يا فاضلاب Read More