تصفیه فاضلاب ،دریچه کشویی

Slic Gate دریچه  کشویی دریچه های کشویی یکی از تجهیزات بسیار ارزشمند در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، می باشد.  یکی از ساده ترین تجهیزات کنترل میزان جریان ورودی و خروجی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب Read More