تصفیه فاضلاب/پکینگ رشد چسبیده(مدیا)

                 پکينگ های رشد چسبيده                              Attached Growth Packing ( MEDIA ) در صنايع تصفيه فاضلاب پروسه های مختلفی به کار مي رود . يکی از اين پروسه ها سيستم تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال از نوع رشد چسبيده مي Read More