تصفیه آب/سرامیک‌های نانو‌حفره‌ای، کِلِی‌ها و دیگر جاذب‌ها

سرامیک‌های نانو‌حفره‌ای، کِلِی‌ها و دیگر جاذب‌ها شامل:   1. غشای سرامیکی نانوحفره‌ای شرکت آلمانی AG Nanovation، طرحی از فیلترهای سرامیکی نانوحفره‌ای را تحت عنوان Nano pore و سیستم‌های فیلتراسیون غشایی را با مقیاس‌های متنوعی عرضه نموده است. فیلترهای غشایی Nano Read More