طراحی و اجراء کلیه سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب

پارس محیط پالا در یک نگاه شرکت پارس محیط پالا  در سال ١٣٨٤ با هدف اجراء کلیه پروژه های آب و فاضلابی کشور تشکيل گرديد. مديران اين شرکت با سوابق بيش از ١٠  سال خود  افتخار دارند، تا بتوانند در Read More