تصفیه آب/مواد شیمیایی

       مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب به چند دسته تقسیم میشوند: 1-مواد شمیایی مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس(RO )-آب شیرین کن ·   آنتی اسکالانت (جلوگیری Read More