تصفیه فاضلاب/پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب Wastewater Treatment Package پکیج تصفیه فاضلاب :  کلیه سیستم های تصفیه فاضلاب در قالب 3 قسمت عمده می باشند.1-پیش تصفیه 2- تصفیه  کامل بیولوژیک 3-تصفیه کامل شیمیایی در ابعاد کوچک،اجتماعات کوچک مانند آپارتمانها،مجتمع های اداری و تجاری Read More