سپتیک

  سپتیک تانک-septic tank سپتیک، اولین و قدیمی ترین سیستم های پیش تصفیه بی هوازی فاضلاب می باشد. راندمان حذف در سپتیک تانک ها  30الی 45 درصد COD و BOD می باشد .   سيستم راكتوربيولوژيكي بي هوازي SEPTIC  (سپتیک تانک Read More