چربی گیر DAF،تصفیه روغن و گریس،چربی گیری

چربی گیر های DAF چربیگیر (جدا کننده چربی) بهمراه هوای محلول -DAF DAF Dessolved Air Flotation   در چربی گیر ها به  روش (DAF)، جداسازي از طريق وارد كردن حبابهاي ريز گاز (معمولاً هوا) به داخل فاز مايع صورت مي‌پذيرد. حبابهاي هوا Read More