تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب

کلیه تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب از قسمت آشغالگیری اولیه تا ضد عفونی انتهای تصفیه خانه ها در شرکت پارس محیط پالا تهیه و ساخته می شود.

تهیه تجهیزات تصفیه خانه ها  شامل:

پکیج تصفیه فاضلاب ، بلوئر ها، الکتروپمپها ،الکترو میکسر ها ، پکینگ رشد ،انواع آشغالگیر ها  ،فیلتر ها ، سختی گیر ها ،  ضد عفونی کننده ها ، لوازم آزمایشگاهی، دریچه های کشویی )