پیش تصفیه فاضلاب به روشUASB

پیش نصفیه UASB
پیش نصفیه UASB

(Up Flow Anaerobic Sludge Blanket)

یکی از سیستم های پیش تصفیه قابل توجه در تکنولوژی تصفیه بی هوازی راکتور UASB می باشد که در اواخر دهه 70 میلادی در هلند  در خصوص ارتقای سپتیک تانک ها ابداع و مورد بهره برداری قرار گرفت . در تصفیه فاضلاب به روش UASB، فاضلاب از انتهای راکتور UASB وارد آن شده و از میان واحد ابر لجنی که بصورت گرانول می باشد  به سمت بالا جریان پیدا می کند.

 اجزای اصلی راکتور UASB:

1-     سیستم توزیع فاضلاب ورودی در راکتور UASB

2-     جداکننده فازگاز و مایع از جامد  (GLSS)  در راکتور UASB

3-    بخش خروج پساب تصفیه شده از راکتور UASB

 ویژگی اصلی سیستمهای UASB که به آن این امکان را می دهد تا در مقایسه با سایر فرآیندهای بی هوازی از فاضلاب با بار COD بسیاربالاتری استفاده کند، تولید لجن در راکتور UASB  به صورت گرانولی می باشد. تولید لجن بصورت دانه دانه در سیستمهای UASB به چند ماه زمان احتیاج دارد که این زمان را با برخی افزودنی ها به آن، می توان کاهش داد.

کمترین ارتفاع بستر لجن 1.5 متر است بنابراین کمترین ارتفاع ممکن راکتور 4 متر است تا فضای کافی برای بستر لجن، ابر لجن و جداکننده GLS وجود داشته باشد. بالاترین ارتفاع راکتور در حدود 8 متر است. به طور میانگین ارتفاع راکتورها بین 4.5 تا 6 متر است.

مزایا تصفیه فاضلاب به روش UASB:

1-     تولید لجن غلیظ و تثبیت شده: از ‌آنجائیکه زمان ماند لجن در راکتور UASB بسیار طولانی است، لجن مازاد خروجی از سیستم غلیظ و تثبیت شده است و در صورت ضد عفونی کردن آن می توان ‌آن را مستقیما در کشاورزی استفاده نمود.

2-     مصرف بسیار کم انرژی و تولید بیوگاز: به دلیل عدم نیاز به هوا دهی، مصرف انرژی در راکتور UASB بسیار کم می باشد. در فرآیندهایی مانند لجن فعال برای زدایش هر کیلوگرم COD حدود 20 تا 30 وات انرژی برای هوا دهی مصرف می شود، در حالی که در سیستم UASB از هر کیلوگرم COD که در شرایط بی هوازی تجزیه و تخمیر  می شود حدود 250 لیتر گاز متان با ظرفیتی معادل 35 وات انرژی به دست می آید که بیشتر آن به راحتی قابل استحصال میباشد.

3-    مقاومت نسبت کمبود مواد غذایی: چنانچه ورود مواد غذایی به راکتور UASB قطع شود، میکروارگانیسمهای بی هوازی تا مدت بسیار طولانی زنده می ماند و بلافاصله پس از ورود مواد غذایی، فعالیت خود را شروع می کنند. این زمان ممکن است به چند سال هم برسد، در حالیکه در سیستم های هوازی مانند لجن فعال این مدت به ندرت به بیشتر از چند روز می رسد. بنابراین استفاده از فرآیندهای بی هوازی برای فاضلابهایی که جریان دائم دارند (مثل فاضلاب کارخانه های چغندر قند، کنسرو و کمپوت سازی) بسیار مناسب است.

 معایب تصفیه فاضلاب به روش UASB:

1-     بازده نسبتا کم راکتور UASB : زدایش BOD5 به ندرت از 80% تجاوز می نماید. البته زدایش بیش از 80% عملی می باشد، اما به دلیل پایین بودن میزان رشد ویژه باکتریها در غلظتهای پایین، زمان ماند بسیار طولانی خواهد شد و توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

2-    تولید بو درراکتور UASB : در راکتور UASB مانند سایر فرآیندهای بی هوازی احتمال تولید بو وجود دارد. اما چون این سیستم سر پوشیده است و گازها بطور کنترل شده تخلیه می شود، مسئله کنترل بو به راحتی قابل حل می باشد.

3-    راه اندازی نسبتا طولانی راکتور UASB : اگر لجن بطور دستی به راکتور اضافه شود به دلیل کم بودن ضریب تولید میکرو ارگانیسم در شرایط بی هوازی برای اینکه حجم میکروارگانیسمها به حد مورد نیاز برسد زمانی نسبتا طولانی لازم است. این زمان حداقل 3 تا 4 ماه است که با اضافه کرد لجن به طور دستی به کمتر از یک ماه قابل تقلیل است.

تلفن تماس:

026-34707042
09356058552
کلمات مرتبط:

پیش تصفیه فاضلاب،پیش تصفیه پلی اتیلن،پیش تصفیه فایبر گلاس،یمت پیش تصفیه،پیش تصفیه کرج،پیش تصفیه تهران،پیش تصفیه قزوین،پیش تصفیه اهواز ،پیش تصفیه شیراز

 

Are you searching for a reliable escort agency Rome ? Our agency is here to meet your needs, proudly presenting a diverse collection of skilled escorts who are dedicated to fulfilling your desires. Whether you desire a charming dinner companion or a romantic escapade, our escorts effortlessly combine stunning aesthetics with education, ensuring an unforgettable encounter. With the support of our agency, you can confidently explore Romes dynamic adult entertainment scene. Do not miss out on this opportunity contact us today to arrange an exceptional encounter with one of our elite escorts.