پکیج تصفیه فاضلاب

Wastewater Treatment Package

پکیج تصفیه فاضلاب : 
کلیه سیستم های تصفیه فاضلاب در قالب 3 قسمت عمده می باشند.1-پیش تصفیه 2- تصفیه  کامل بیولوژیک 3-تصفیه کامل شیمیایی
در ابعاد کوچک،اجتماعات کوچک مانند آپارتمانها،مجتمع های اداری و تجاری و ….، با توجه به تولید کم فاضلاب استفاده از سیستم های تصفیه فاضلاب به صورت بتنی مقرون به صرفه نبوده و معمولا” از پکیج های پرتابل  استفاده می گردد.
پکیج های تصفیه فاضلاب و یا پکیج های پیش تصفیه فاضلاب معمولا از جنس فلز با پوشش رنگ بوده و یا از جنس پلی اتیلن و مواد پلیمری می باشد.پکیج تصفیه فاضلاب می تواند شامل یک ،دو و یا چند مرحله باشد.در اجنماعات کوچک او مراکزی که به سیستم اگوی شهری متصل هستند از پکیج های پیش تصفیه استفاده می گردد.این پکیج ها شامل سیستمهای ذیل تقسیم بندی می گردند:
پکیج پیش تصفیه فاضلاب( سپتیک تانک ،ایمهاف تانک، پکیج UAFB ، پکیج  UASB، پکیج UABR ،پکیج های بی هوازی چند مرحله ای)
پکیج های تصفیه کامل شامل (پکیج تصفیه کامل بیولوژیکی، پکیج تصفیه کامل شیمیایی )
هر پکيج تصفيه فاضلاب بسته به نوع فاضلاب ورودی، نوع پروسه طراحی شده و پارامتر های موجود در فاضلاب از واحد های مختلفی مي تواند تشکيل شود . معمولا” کليه پکيج ها واحد های ثابتی به شرح ذيل خواهند داشت.
واحدهای پکيج  تصفيه بيولوژيکي فاضلاب :
١- واحد هوادهی  گسترده( سطحی يا عمقی ) در پکیج تصفیه فاضلاب
٢-  واحد ته نشينی در پکیج تصفیه فاضلاب
٣- واحد ذخيره لجن مازاد در پکیج تصفیه فاضلاب
٤- واحد تماس با کلر  در پکیج تصفیه فاضلاب ( مي تواند بجای کلر ، ازن و يا UV  باشد.)
ممکن است بدلیل ورود فاضلاب بهداشتی و دترجنت های موجود در فاضلاب ، واحدی بعنوان تغذیه آب الکترو پمپ های دفع کفاب نیز به پکیج اضافه گردد. کلیه واحد های تصفیه فاضلاب بسته به ظرفیت فاضلاب می تواند در یک پکیج یا چند پکیج قرار گرفته و ساخته شود.
مزايای استفاده از پکیج های پیش ساخته :
–       امکان استفاده از پساب خروجی پکیج تصفیه فاضلاب و حفظ محيط زيست
–       عدم نياز به کادر متخصص جهت راهبری پکیج تصفیه فاضلاب
–       دارا بودن توجيه اقتصادی خرید پکیج تصفیه فاضلاب نسبت به عمليات ساختمانی
–       نياز به فضای کم
–        نصب بسيار سريع پکیج تصفیه فاضلاب
–       حذف عمليات ساختمانی در استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب
تلفن تماس:
026-34707042
09356058552
کلمات مرتبط:
پکیج تصفیه فاضلاب فلزی،قیمت پکیج تصفیه فاضلاب،پکیج فاضلاب انسانی،پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی،پکیج پلی اتیلن تصفیه فاضلاب

Need to sell your property fast? Visit https://www.companiesthatbuyhouses.co/new-york/home-buying-company-queens-ny/ for efficient solutions.