تصفیه شیمیایی آب

water chemical treatment 

تصفیه آب از قدیم جزء موارد اصلی زندگی بشری بوده و تا حال ادامه دارد.

سیستم های تصفیه آب در شهر های بزرگ بصورت شیمیایی بکار گرفته می شود. اصولا” چون مواد معلق ومحلول در آب به روش های معمولی از آب حذف نمی شوند، از سیستم های شیمیایی و تزریق

مواد شیمیایی در تصفیه آب استفاده میگردد.

در سیستم های تصفیه شیمیایی آب جهت انعقاد و تولید لخته ها از مواد منعقد کننده مانند کلرور فریک،آلوم،آهک،پلی الکترولیتها و …..

استفاده میگردد.سیستم های تصفیه شیمیایی رایج در دنیا و در کشور عزیزمان به شرح ذیل می باشد.

 تصفیه آب به روش آکسیلاتور ، تصفیه آب به روش پولساتور  

تلفن تماس:

026-34707042

09356058552

کلمات مرتبط:
تصفیه آب ،تصفیه شیمیایی آب ، پکیج تصفیه شیمایی آب،تصفیه شیمایی آب کرج،تصفیه شیمایی آب اصفهان،تصفیه شیمایی آب اراک،تصفیه شیمایی آب قزوین،تصفیه شیمایی آب شیراز،تصفیه شیمایی آب اهواز،تصفیه شیمایی آب بومهن،تصفیه شیمایی آب مشهد

official zlibrary domain z library . Find free books