سیستمهای تصفیه آب شامل:

1-  پیش تصفیه آب{ فیزیکی  (CARBON ACTIVUF.MF.NF.SAND FILTER) و شیمیاییی}

2-  تصفیه آب: روش شیمیایی قدیمی  ( پولساتور ،  اکسیلاتور .  دیسکهای هوادهی و …… )

3-  تصفیه آب به روش  پیشرفته           {R.O   ,  M.E (آب شیرین کن )  }

 

 *** شناخت آب و روش های تصفیه آب *** دانلود

 

games-monitoring.com